Bezotlaková matrice

Bezotlaková matrice

Bezotlaková matrice L=500mm + speciál vyhnutý razník s výměnnou rádius. vložkou R10, R12, R15

Speciál vyhnutý razník byl navržen pro požadované U-profily 202 x 232mm z materiálu tl.10mm.

U tohoto nástroje je možné i měnit rádiusové vložky R10, R12, R15 podle potřeby. Protože požadavek zákazníka byl i na čisté plochy po ohybu, ( bez stop po ohybu ve standardní matrici), nainstalovali jsme i bezotlakovou matrici s otočnými půlměsíci. Tento konkrétní model matrice je možné používat pro materiál tl. 6 až 12mm, s minimální stranou ohybu 57mm, s min. úhlem ohybu od 75° až 80° podle tl. materiálu, a max. zatížením 300 t/m


  • Client: OK Záchlumí a.s.