© Copyright | Mafieli s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.

Veškerý obsah těchto stránek je chráněn autorskými právy.

Vše co tvoří obsah těchto webových stránek je autorským dílem a je tudíž chráněno autorským zákonem. Ochrana se vztahuje na celek, ale i na jeho části. Autorské dílo lze užít pouze se souhlasem autora, není-li v zákoně uvedeno jinak. Bez souhlasu autora lze dílo užít pouze pro osobní potřebu.

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Před použitím stránek si pečlivě přečtěte následující prohlášení o souborech cookies, abyste si byli vědomi svých zákonných práv a povinností ve vztahu ke společnosti Mafieli s.r.o. („Mafieli“, „my“, „naše“ nebo „nás“ ”) Se sídlem Mafieli s.r.o., Krásná vyhlídka 334, 390 01 Tábor, Česká republika.

1.2. Vstupem na stránky berete na vědomí a souhlasíte s tím, že s námi uzavíráte právní dohodu a že jste porozuměli a souhlasíte s tím, že budete dodržovat a budete právně vázáni tímto prohlášením o cookies.

1.3. Pokud nesouhlasíte s tím, že budete vázáni tímto prohlášením o cookies, nevstupujte na stránky.

1.4. Vyhrazujeme si právo dle našeho uvážení kdykoli změnit toto prohlášení o cookies. Tato změna vstoupí v platnost okamžitě po zveřejnění revidovaného prohlášení o souborech cookies na našich stránkách a Vaše další používání stránek poté znamená, že tyto změny přijímáte. Pokud budete mít námitky proti jakémukoli ustanovení nebo podmínkám tohoto prohlášení o cookies nebo jakýmkoli následným změnám nebo se jakýmkoli způsobem stanete nespokojeni s poskytováním stránek nebo obsahem, jedinou Vaší možností je okamžité ukončení používání a přístupu k těmto stránkám a obsahu.

2. ÚVOD DO COOKIES

2.1. Jak je již běžné u téměř všech profesionálních stránek používat cookies, používáme je také. Cookies jsou soubory, které jsou umístěny do Vašeho prohlížeče a následně staženy do Vašeho počítače, tak aby došlo ke zlepšení uživatelského zážitku při procházení. Prohlížeč přijímá cookies v zašifrované podobě. Tato stránka popisuje, jaké informace soubory cookies shromažďují, jak je používáme a proč je někdy nutné tyto soubory cookies ukládat, abychom správně provozovali stránky. Podělíme se s Vámi o tom, jak můžete zabránit ukládání těchto cookies, které však mohou omezit a /nebo narušit některé prvky funkčnosti stránek.

3. POUŽITÍ COOKIES

3.1. Podle směrnice Evropské unie Vás informujeme o používání cookies, pomocí kterých poskytujeme uživatelům individuální přístup, který zajišťuje konzistentní výkon stránek. Respektujeme soukromí našich uživatelů. Využíváme všechny dostupné možnosti zabezpečení dat pro naše uživatele, které souvisejí s platnými zákony a zákony na ochranu soukromí. Shromažďujeme a ukládáme uživatelská data na zabezpečená serverová úložiště. Údaje poté používáme ke zlepšení našich stránek. Během počáteční návštěvy našich stránek Vás v zápatí stránky žádáme, abyste souhlasili nebo nesouhlasili s používáním cookies. Vezměte prosím na vědomí, že pokračováním v prohlížení souhlasíte s používáním potřebných cookies.

3.2. Soubory cookies mohou vylepšit Vaše zkušenosti při interakci s našimi stránkami. Díky přizpůsobení jednotlivých nastavení stránek může být Vaše práce produktivnější.

3.3. Cookies používáme zejména pro statistické a analytické účely, bezpečnost, pro správu a používání webových nástrojů a sledování provozu. Cookies nám také poskytují obecné informace o chování uživatelů na stránkách. Opět zdůrazňujeme, že soubory cookies nemohou žádným způsobem poškodit uživatele stránek ani odesílat citlivé osobní informace. Pokud zpracováváme osobní údaje, zpracováváme je na základě našeho oprávněného zájmu.

4. PROPOJENÉ STRÁNKY

4.1. Na našich stránkách nabízíme odkazy na další stránky. Vezměte prosím na vědomí, že toto prohlášení o cookies platí pouze pro www.mafieli.com. Jiné stránky mají své vlastní prohlášení o cookies. Než budete pokračovat, přečtěte si taková prohlášení.

5. SOUBORY COOKIES TŘETÍCH STRAN

5.1. V některých případech používáme také soubory cookies poskytované důvěryhodnými třetími stranami. V následující části jsou podrobně popsány soubory cookies třetích stran, s nimiž se můžete při procházení stránek setkat.

5.2. Tyto stránky používají Google Analytics, což je jedno z nejrozšířenějších a nejdůvěryhodnějších analytických řešení na internetu, které nám pomáhá porozumět tomu, jak naše stránky používáte, a ukazuje nám způsoby, jak můžeme vylepšit Vaši uživatelskou zkušenost. Tyto soubory cookies mohou sledovat například dobu, jakou strávíte na stránkách a jednotlivé navštívené stránky. Google Analytics používáme, abychom mohli i nadále vytvářet interaktivní obsah.

5.3. Během Vašeho používání našich služeb a procházením stránek získáváme základní demografická nebo geografická data, verze operačního systému, hardware a prohlížeč, který je použit k přístupu na naše stránky, prostřednictvím Google Analytics. Statistické údaje nám pomáhají získat lepší představu o tom, jak jsou stránky využívány. Na tomto základě můžeme pokračovat v práci na zdokonalování našich stránek.

5.4. Další informace o souborech cookies Google Analytics naleznete na oficiální stránce Google Analytics.

5.5. Čas od času testujeme nové funkce a provádíme změny ve způsobu, jakým jsou naše stránky doručovány. Když stále testujeme nové funkce, mohou být tyto soubory cookies použity k zajištění konzistentního uživatelského zážitku. Zároveň tak budeme schopni poznat, které optimalizace naši uživatelé oceňují nejvíce a které na druhé straně jsou otázkou pro změnu.

6. SOUBORY COOKIE, KTERÉ NASTAVUJEME

6.1. Tyto stránky používají cookies ke zlepšení Vašeho uživatelského zážitku při procházení. Cookies, které jsou označeny jako potřebné, se ukládají do Vašeho prohlížeče, protože jsou nezbytné pro správné fungování základních funkcí na stránkách. Doporučené soubory cookies nám pomáhají analyzovat a porozumět tomu, jak stránky používáte. Tyto soubory cookies budou uloženy v prohlížeči s Vaším souhlasem. Máte možnost se rozhodnout o ukládání těchto cookies. Upozorňujeme, že rozhodnutí neukládat soubory cookies může ovlivnit Vaše prohlížení.

6.2. Některé soubory cookies jsou nezbytné pro správnou funkci stránek. Tato kategorie obsahuje soubory cookies, které poskytují základní a bezpečnostní funkce stránek. Tyto soubory cookies neukládají žádné osobní údaje.

6.3. Některé soubory cookies nemusí být aktivní, aby stránky správně fungovaly. Jedná se zejména o soubory cookies, které se používají výhradně ke shromažďování údajů prostřednictvím analýzy, reklamy nebo jiného vloženého obsahu a jsou označovány jako soubory cookies, které nejsou nutné pro správnou funkci stránek. Před spuštěním těchto souborů cookies na stránkách je třeba získat souhlas uživatele.

7. SKUPINY COOKIES

7.1. DOČASNÉ COOKIES
7.1.1. Dočasné soubory cookies se ukládají, dokud nedojde k uzavření webového prohlížeče nebo dokud neopustíte webovou stránku. Cookies používáme zejména při poskytování obsahu, např. k uložení dočasných informací během dočasného procesu.

7.2. PERMANENTNÍ COOKIES
7.2.1. Ve vašem počítači jsou zaznamenány trvalé cookies. Tyto soubory cookies se používají především k ukládání uživatelského nastavení.

7.3. VLASTNÍ COOKIES
7.3.1. Vlastní soubory cookies jsou uloženy na stránkách, na kterých se právě nacházíte. Tyto stránky je mohou uložit jako dočasné nebo trvalé. Tyto informace mohou být použity při Vaší další návštěvě.

8. VAŠE PRÁVO NA SOUKROMÍ

8.1. Máte mnoho práv, pokud jde o Vaše osobní údaje. Můžete nás požádat o přístup k Vašim osobním údajům. Můžete také požádat o opravu a vymazání Vašich údajů, včetně práva být zapomenut a omezení zpracování. Dále můžete požádat o přenositelnost dat. A konečně máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich informací a podat stížnost orgánu dozoru. Upozorňujeme, že v rozsahu, v jakém zpracováváme Vaše osobní údaje, jsou data ukládána pouze po omezenou dobu. Některá práva se proto nemusí vztahovat na Vaši situaci.

9. OMEZENÍ COOKIES

9.1. Bohužel ve většině případů neexistují žádné standardní možnosti pro deaktivaci cookies, aniž by nedošlo k deaktivaci rozšířených funkcí, které přidávají stránkám. Pokud si nejste jisti, zda cookies na stránkách potřebujete, doporučujeme ponechat všechny soubory cookies aktivované.

9.2. Obecnější informace o souborech cookies naleznete v článku Wikipedia o souborech cookies.

9.3. Ukládání souborů cookies můžete zabránit úpravou nastavení prohlížeče (postup naleznete v nápovědě prohlížeče). Nezapomeňte, že deaktivace cookies může ovlivnit funkčnost stránek a mnoha dalších Vámi navštívených stránek. Zakázání cookies obvykle povede k deaktivaci určitých funkcí na stránkách. Proto se doporučuje, abyste soubory cookies nezakazovali.

10. ODSTRANĚNÍ COOKIES

10.1. Nejběžnějším typem manipulace s cookies, které jsou spojeny s historií prohlížení, je jejich úprava. Tyto soubory můžete vymazat, blokovat nebo úplně zakázat. Každý prohlížeč má jinou konfiguraci. Ve většině případů lze informace o tomto nebo jakémkoli jiném nastavení nalézt v sekci nápovědy prohlížeče.

11. DALŠÍ OTÁZKY

11.1. Věříme, že jsme Vám představili funkce, potřebu a využitelnost souborů cookies. Pokud si nejste jisti zda cookies k procházení stránek potřebujete, je obvykle bezpečnější ponechat cookies povoleny pro případ správné funkčnosti všech rozšíření na stránkách.

11.2. Pokud se zajímáte o více informací ohledně cookies, můžete nás kontaktovat prostřednictvím jedné z našich preferovaných metod prostřednictvím kontaktního formuláře v záložce kontakty těchto stránek.

12. NEZÁVISLÍ DODAVATELÉ

12.1. Vy a společnost Mafieli jste nezávislí dodavatelé. Nic v tomto prohlášení o cookies nevytváří partnerství, společný podnik, agenturu nebo pracovní vztah mezi Vámi a společností Mafieli. Nesmíte za žádných okolností vykonávat nebo poskytovat žádné záruky, prohlášení, závazky nebo povinnosti jménem společnosti Mafieli.

13. PŘIŘAZENÍ

13.1. Toto prohlášení o cookies a veškerá práva a licence poskytnuté na tomto základě, nesmí být Vámi přiřazeny, převedeny nebo přiděleny, ale mohou Vám být přiřazeny, převedeny nebo přiděleny společností Mafieli bez omezení nebo oznámení. Každé zakázané přiřazení je neplatné.

14. ROZHODNÉ PRÁVO

14.1. Společnost Mafieli si vyhrazuje právo kdykoli ukončit nebo změnit jakýkoli aspekt těchto stránek. Toto prohlášení o cookies a vztah mezi Vámi a společností Mafieli se řídí a je vykládán v souladu se zákony České republiky, bez ohledu na zásady konfliktu zákonů. Souhlasíte s tím, že se podrobíte osobní a výlučné příslušnosti soudů umístěných v České republice a vzdáte se jakýchkoli soudních, nebo nevhodných stížností a/nebo stížností ohledně místa konání soudního řízení na takové soudy.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1. Toto prohlášení o cookies představuje dohodu mezi Vámi a společností Mafieli, týkající se stránek. Pokud je některé ustanovení tohoto prohlášení o cookies považováno soudem kompetentní jurisdikce za neplatné, neplatnost tohoto ustanovení nebude mít vliv na platnost zbývajících ustanovení tohoto prohlášení o cookies, které zůstanou v plné platnosti a účinku. Žádné zřeknutí se jakékoli podmínky a/nebo ustanovení tohoto prohlášení o cookies se nepovažuje za další nebo pokračující zřeknutí se této podmínky a/nebo ustanovení nebo jakéhokoli jiného výrazu a neschopnost strany prosadit jakékoli právo nebo ustanovení podle tohoto prohlášení o cookies nepředstavuje zřeknutí se takového práva nebo ustanovení.

Chcete-li se dozvědět více kontaktujte nás